Katehēzes radošā darbnīca

E-pasts Drukāt PDF

Grāmatas


Četri stāsti autores  Lēnes Meijere-Skumanca kurus izvēlējusies no savas grāmatas "Anna un Sebastjans" un atļāvusi izmantot publicēšanai RARZI mājas lapā, savukārt t. Jakobs organizēja Dinas Ābeles ilustrācijas.

 

 


Labā Gana katehēze


 

Dziesmiņas bērniem

23. Psalms

Kas radījis ir visu?

Lieldienas

Mazā dziesmiņa

Pa Jēzus pēdām

Padod tālāk!

Paldies Dievs!

Savas acis sargi

Teiksim Dievam "Jā"!

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.