aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(40)  2019(3)  
2019.07.02
Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Ceļā no mācīšanās par ticību uz darbošanos ticībā”

 

“Ticība bez darbiem ir nedzīva”. (Jēkaba 2,20)

 

RARZI Katehēzes metodiskais centrs turpina seminārā „Impulss 8” aizsākto tēmu par pusaudžu (pieaugušo) katehēzi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Šoreiz seminārs ir veltīts pusaudžu morālās formācijās veicināšanai katehēzē un kristīgajā mācībā.

 

Semināra mērķis: Iepazīstināt katehētus un kristīgās mācības skolotājus ar mūsdienīgām stratēģijām un metodēm efektīvai morālās formācijas sekmēšanai katehēzē un kristīgajā mācībā.

Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.

Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.

Semināra norises laiks: 15.03.plkst.15.00 – 16.03.plkst.17.00

Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS, LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS.

Semināra dalības maksa: 25.00 EUR ar naktsmājām; 13.00 EUR bez naktsmājām.

Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Ārkārtējos gadījumos būs iespēja veikt maksājumu skaidrā naudā semināra laikā.

Nakšņošanas iespējas: Katoļu iela 16 (RARZI); Drustu iela 36a (Betānijas Dominikāņu māsas); Enkura ielā 9 (Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsas kalpones).

Pieteikšanās semināram līdz 12.03.2019. Tiem, kuriem ir nepieciešamas naktsmājas, lūgums pieteikties savlaicīgi, jo nakšņošanas vietu skaits ir ierobežots. Ja ir iespēja nakšņot pie radiem vai draugiem, lūgums to izmantot.

Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķī norādiet: dalības maksa ar naktsmājām vai dalības maksa bez naktsmājām.

 

Semināra programma

15.03. Piektdiena

14.30-15.00 Reģistrācija un iesildīšanās (kafijas galds).

15.00-16.30 „Kāds ir mūsdienu jaunietis?” Jauniešiem veltītā bīskapu sinode Romā. Jauniešu dienas Panamā. Ar iespaidiem un svarīgām atziņām dalās pr. Pēteris Skudra

16.30- 17.30 Svētā Mise Sv. Franciska baznīcā.

17.30-18.00 Vakariņas.

18.15 – 19.45 Katehētu pieredzes banka „Es daru tā.” Ar savu pieredzi un iedvesmojošām idejām un metodēm dalās Siguldas katoļu draudzes katehēte un RARZI maģistrante Aija Avotiņa.

20.00 Došanās uz naktsmājām

 

16.03. Sestdiena

8.15- 8.45 Brokastis

9.00-10.30 Pusaudžu morālās attīstības psiholoģiskie aspekti. Ingrīda Trups-Kalne.

10.45-12.15 „Nevis moralizēšana, bet attiecības ar Dievu.” Irēna Ošmjanska (māsa Sofija). Praktiska nodarbība.

12.30 -13.00 Pusdienas.

13.00-14.30 Mūsdienīgas katehēzes nodarbības modelēšana. (Ticības dzīve – morālā formācija).  Praktiska nodarbība. Vada Lolita Ērgle

15.00- 16.00 Uzruna, aizlūgumi un svētība. Pr. Aleksandrs Stepanovs

16.00-16.30 Apliecību izsniegšana un vakariņas.

 

 

Pasākumu atbalsta: 

2019.04.02
Seminārs Depresija-slimība vai Dieva pārbaudījums

Reģistrācija

Aicinām Jūs uz semināru "Garīgās veselības robežjautājumi. Depresija - slimība vai Dieva pārbaudījums?"
Seminārs notiks 21.martā (18:00-21:00), Katoļu ielā 16 (Vecajā kapelā).
Semināra mērķi:
Piedaloties seminārā, klausītāji gūs izpratni par depresiju un tās simptomiem, kā arī uzzinās par kritērijiem, kas depresiju atšķir no garīga pārbaudījuma un garīgās  "tumšās nakts" pieredzes. Seminārs sniegs paplašinātu informāciju par palīdzības un atbalsta iespējām sev un citiem depresijas gadījumā.
Semināra lektori:
Dr. Elmārs Tērauds, psihiatrs, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents
Krists Kalniņš, LELB mācītājs, Rīgas Vecā sv. Ģertrūdes draudze
Māsa Sofija (Irēna Ošmjanska), Dr. theol., RARZI docente, garīgā līdzgaitniece
Ilona Krone, Dr. pscyh., psihoterapeite, depresijas pacientu grupu vadītāja
Norise:
Seminārs notiks neformālā diskusiju formātā.
Ievaddaļā katrs no lektoriem ir aicināts uzstāties ar uzrunu, kurā īsi iepazīstina ar sevi, savu profesionālo darbību un svarīgākajām atziņām saistībā ar depresiju un palīdzības iespējām.
Pēc tam - norisināsies paneļdiskusija. kuras mērķis ir veicināt starpdisciplināru skatījumu uz cilvēku kā vienotu veselumu - veselības un arī slimības kontekstā. Noslēgumā klausītājiem būs iespēja uzdot savus jautājumus.
Diskusiju vadīs psiholoģe Inese Lietaviete.
Būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību par dalību seminārā.
Dalības maksa 10,00 eiro ja pārskaita uz RARZI kontu līdz 14. martam, (pasākuma dienā samaksa 15,00 eiro).
Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 

 

 

2019.17.01
Jaunumi katehēzes metodiskajā centrā

Jaunajā gadā Katehēzes metodiskais centrs ir papildinājis metodisko materiālu krājumu ar vērtīgiem metodiskiem līdzekļiem un jaunu literatūru, lai sekmētu katehētu formāciju un bagātinātu katehēzes nodarbību gaitu. Mācību līdzekļi arī ir lieliski izmantojami kristīgās mācības stundās:

 1. 1. Kamishibai teātris:

„Mozus un degošais ērkšķu krūms”.

„Mozus un Dieva baušļi”. 

„Bērns Jēzus templī”. 

„Pēdējās vakariņas”. 

„Pazudušais dēls”.

„Svētais Francis no Asīzes”. 

„Svētais Juris”.

„Svētais Jānis Bosko”.

„Jēzus un neredzīgais vīrs”.

Kamišibai ir japāņu stāsta forma (no japāņu valodas “kami” – papīrs; “shibai” – izrāde vai drāma), kas līdzinās kavētai animācijai. Izrādes “skatuve” ir kartona vai koka forma, kurā var ievietot uz A3 formāta biezām lapām vai plāniem kartoniem uzdrukātas ainas.

Pārsvarā vienā izrādē ir aptuveni 12 ainas, kurām jābūt skaidri saskatāmām cilvēku grupā, proti, tās nevar būt pārlieku sīki detalizētas. Šo teātri var izspēlēt arī bez skatuves, taču tā tomēr ir ieteicama, jo palīdz bērniem koncentrēt uzmanību uz attēloto stāstu. Teicējs var būt gan pieaugušais, gan bērns, gan arī bērnu grupa, turklāt bērni var arī paši veidot savus stāstus, kad ir apguvuši stāsta formas principu.

 1. Animācijas filmu sērija “Brālis Francis”. Filmās arī ir iekļautas dziesmiņa ar kustībām un dažādas lūgšanas atbilstošas filmas tēmai:
 • “Svētā Nakts. Karalis ir piedzimis”.
 • “Krusta stacijas”.
 • “Viņš ir Augšāmcēlies”.
 • “Svētā Mise:dzīvību dāvājošā lūgšana”.
 • “Sakramenti  - Dieva dāvanas”.
 • “Dzīvības Maize. Euharistijas svinēšana”.
 • “Konfirmācija”. (Iestiprināšanas sakraments)
 • “Lūgsimies. Mācība par lūgšanu”.
 • “Svētie -  mūsu Debesu draugi”.
 1. Koka klucīšu puzle “Seši notikumi Jēzus dzīvē”: Jēzus un bērni, Jēzus dzimšana, Jēzus iet pa Galileja jūru pie mācekļiem, Augšāmcelšanās, Jēzus templī, Maizes un zivju pavairošana.
 2. 4. Atbalsts katehētiem: jaunas grāmatas (2013.-2018.): metodika, padomi un pārdomas par efektīvas katehēzes un reliģiskās izglītības aktualitātēm:

KERSTING J., BRUMLEY M., GEORGE P., DUDRO V. YOUCAT Study Guide, San Francisko, Ignatius Press, 2013.

MEUSER B., BAER N.YOUCAT Confirmation Book, San Francisko, Ignatius Press, 2014.

ROSSINI E. 100 Activities based on the Catechism of the Catholic Church: Worksheets, Memory games, Bible studies. For grades 1 to 8, San Francisko, Ignatius Press, 2013.

DEES J. 31 Days to Becoming Better Religious Educator, Indiana, Ave Maria Press, 2013.

PAPROCKI J. Living the Sacraments: Finding God at the Intersection of Heaven and Earth, Chicago, A Jesuit Ministry, 2018.

PAPROCKI J. Practise MakesCatholic:Moving from a Learned Faith to a Lived Faith, Chicago, A Jesuit Ministry, 2011.

PAPROCKI J., STANZ J. The Catechist’s Backpack: Spiritual Essentials for the Journey, Chicago, A Jesuit Ministry, 2015.

PAPROCKI J. The Catechist’s Toolbox, Chicago, A Jesuit Ministry, 2007.

PAPROCKI J. Beyond the Catechist’s Toolbox: Catechesis That Not Only Informs but Also Transforms, Chicago, A Jesuit Ministry, 2013.

Fitz J. Classroom Management for Catechesis, USA, Liguori, 2013.

RAGASA-MONDOY j. Cultivating Your Catechists: The effective Catechetical Leader, Chicago, A Jesuit Ministry, 2017.

Pauley C.J. Liturgical Catechesis in the 21st Century, Chicago, LTP, 2017.

WESTERHOFF H.J. Will our children have faith, New York, Morehouse Publishing , Third Revised Edition 2012.

WERTHEIMER K.L. Faith ED. Teaching about Religion in an Age of Intolerance, Boston, Beacon Press, 2015.

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.